‌نکات کلیدی پول

وقتی شخص پولداری را می بینید چه حسی دارید؟
آیا در دل به او حسادت می کنید؟
آیا این را میگویید که معلوم نیست این همه پول را از کجا اورده؟
یا حس حقارت به شما دست میدهد که چرا مانند او نیستید؟
پس بدانید که همه اینها در او تاثیری ندارد ولی در شما بسیار اثرگذار است.
شما با گفتن همه اینها به عالم هستی اعلام میکنید که کمبود دارید و حسرت می ورزید و دنیا همان حسرت و کمبود بیشتری به شما میدهد زیرا شما همان را جذب می کنید که هستید.
این بار که فرد پولداری را ملاقات کردید یا چیزی از آن فرد شنیدید تحسینش کنید و خوشحال باشید از ثروتی که دارد و حتی شکر گزاری کنید به خاطر این همه ثروت وبرکتی که در دنیا وجود دارد و حالا عکس العمل هستی به شما اینست که پول و برکت زیادی به سمتتان
میآید چرا که شما ثروت دنیا را دیدید و فراوانی و برکت را و همان را دریافت خواهید کرد

بخشش

خداوند مسلط بر هر چیز  است….
اگر چیزی را دوست داری ، آن را ببخش! با بخشیدن بخشی از چیزی که دارید، بیشتر از آنچه می خواهید به دست خواهید آورد::::

کشاورزی که طالب محصول فراوان است باید بخشی از بذر خود را به زمین ببخشد…..

عدم وابستگی یعنی بخشیدن آن چیزی که برایمان ارزش دارد. هر چیزی را که ببخشید به طرف شما باز خواهد گشت…..

موجودی حساب بانکی شما بیانگر ثروت شما نیست. ثروت به چیزی می گویند که در طی زندگی به گردش در می آید…..

سعادت و خوشبختی جریان همیشگی از یک دست دادن و از دست دیگر گرفتن است:::::

برگرفته از کتاب آخرین راز شاد زیستن نوشته اندرو متیوس

طراحی سایت
طراحی سایتسئواجاره ویلا و فروش ویلا شمالسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلافروش ویلااجاره ویلافروش ویلاویلا شمالویلا زیباکنار