اصطلاحات انگلیسی (۹)

انواع و اقسام مو در زبان انگلیسی :

long hair : موی بلند

short hair : موی کوتاه

wavy hair : موی مجعد

curly hair : موی فرفری

kinky hair : موی وزوزی

straight hair : موی صاف

pepper and salt hair: موی جوگندمی

brownish hair: موی تقریبان قهوه ای

reddish hair : موی تقریبا قرمز /قرمزمانند

اصطلاحات انگلیسی (8)

?? مکالمه دربیمارستان
?میخام وقت بگیرم

?I would like to make an appointment

? این علائم را پیش از این هم داشته ام.

?I had these symptoms before.

? نسبت به پنی سیلین حساسیت دارم

? I am allergic to penicillin 

? به نوار چسب (چسب زخم) حساست دارم

? I am allergic to adhesive plaster.

?حق ویزیت چقدر است؟

?What are the fees?

? تشخیص بیماری چیست؟ آیا جدی است؟

?What is the diagnosis? Is it serious?

?هر چند وقت باید پانسمان را عوض کنم؟

?How often do I need to change the dressing.

?کی باید برای معاینه مجدد باز گردم؟

?When do I return for checkups?

?چگونه باید این دارو را بخورم؟

?How do I take this medication?

?چه مدت باید این درمان را ادامه دهم؟

?How long should i follow this treatment.

اصطلاحات انگلیسی (۷)

♦️برای اینکه بخواهید توجه شخصی را به آنچه می گویید جلب کنید از چه اصطلاحات و جملاتی باید استفاده کنید؟

? You won’t believe this.

باورت نمی شه.

? You won’t believe what Jane just told me.

باورت نمی شه جین به من چی گفته

? Have you heard?

اینو شنیدی؟

?Have you heard the latest?

جدیدترین خبرو شنیدی؟

? Did you hear what happened?

شنیدی چی شده؟

?Did you hear the news?

اخبار جدید رو شنیدی؟

? You’ll never guess what I heard.

نمی تونی حدس بزنی چی شنیدم

? Guess what I’ve just found out.

حدس بزن تازگیا چی فهمیدم.

? Get this.

اینو گوش کن.

? Are you ready for this?

برای شنیدن این آمادگی داری؟

? You know what?

می دونی چی شده؟

? Do you want to know something?

می خواهی بدونی چی شده؟

اصطلاحات انگلیسی (۶)

Let’s get together tonight.

بیایید امشب دور هم جمع شویم.

 

 

We would like to see more of you.

ما دوست داریم شما رو بیشتر ببینیم.

 

 

Be comfortable.

راحت باشید.

 

 

You are in your territory./You are in your turf.

منزل خودتونه.

 

 

Make yourself at home.

اینجا رو منزل خودتون بدونید.

 

 

Help yourself.

از خودتان پذیرایی کنید.

 

 

Dont feel restrained.

موذب نباشید.

 

 

Don’t put yourself into troble.

خودتونو به زحمت نیاندازید.

 

 

Be at ease.

راحت باشید.(فکری)

 

 

Get comfortable.

راحت باشید.(فیزیکی)

 

 

Dont push yourself.

خودت رو اذیت نکن.

 

Feel free to do so./Dont be shy.

تعارف نکن.

 

Come on in.

بفرمایید بالا.

 

He put me into the spot.

اون منو تو رودباریستی گذاشت.

 

I will just see you to the door.

تا دم در با شما میام.(بدرقتان میکنم)

 

Do this more often.

بازم از این کارا بکنید.

 

You are really making me blush.

شما واقعا منو خحالت زده می کنید

اصطلاحات انگلیسی (۵)

Sleep in and Oversleep

Sleep in: دیر از خواب پاشدن عمدی

مثال:

We usually sleep in on Fridays.

ما معمولا جمعه ها دیر از خواب پا میشیم.

 

Oversleep: خواب ماندن و دیر از خواب پا شدن غیر عمد

مثال:

I Overslept this morning and got to work late.

امروز صبح خواب موندم و دیر رسیدم سر کار.

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی