اصطلاحات انگلیسی (۹)

انواع و اقسام مو در زبان انگلیسی :

long hair : موی بلند

short hair : موی کوتاه

wavy hair : موی مجعد

curly hair : موی فرفری

kinky hair : موی وزوزی

straight hair : موی صاف

pepper and salt hair: موی جوگندمی

brownish hair: موی تقریبان قهوه ای

reddish hair : موی تقریبا قرمز /قرمزمانند

اصطلاحات انگلیسی (8)

?? مکالمه دربیمارستان
?میخام وقت بگیرم

?I would like to make an appointment

? این علائم را پیش از این هم داشته ام.

?I had these symptoms before.

? نسبت به پنی سیلین حساسیت دارم

? I am allergic to penicillin 

? به نوار چسب (چسب زخم) حساست دارم

? I am allergic to adhesive plaster.

?حق ویزیت چقدر است؟

?What are the fees?

? تشخیص بیماری چیست؟ آیا جدی است؟

?What is the diagnosis? Is it serious?

?هر چند وقت باید پانسمان را عوض کنم؟

?How often do I need to change the dressing.

?کی باید برای معاینه مجدد باز گردم؟

?When do I return for checkups?

?چگونه باید این دارو را بخورم؟

?How do I take this medication?

?چه مدت باید این درمان را ادامه دهم؟

?How long should i follow this treatment.

اصطلاحات انگلیسی (۷)

♦️برای اینکه بخواهید توجه شخصی را به آنچه می گویید جلب کنید از چه اصطلاحات و جملاتی باید استفاده کنید؟

? You won’t believe this.

باورت نمی شه.

? You won’t believe what Jane just told me.

باورت نمی شه جین به من چی گفته

? Have you heard?

اینو شنیدی؟

?Have you heard the latest?

جدیدترین خبرو شنیدی؟

? Did you hear what happened?

شنیدی چی شده؟

?Did you hear the news?

اخبار جدید رو شنیدی؟

? You’ll never guess what I heard.

نمی تونی حدس بزنی چی شنیدم

? Guess what I’ve just found out.

حدس بزن تازگیا چی فهمیدم.

? Get this.

اینو گوش کن.

? Are you ready for this?

برای شنیدن این آمادگی داری؟

? You know what?

می دونی چی شده؟

? Do you want to know something?

می خواهی بدونی چی شده؟

طراحی سایت
طراحی سایتسئواجاره ویلا و فروش ویلا شمالسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلافروش ویلااجاره ویلافروش ویلاویلا شمالویلا زیباکنار