رام کردن فیل

مرشدمی گوید:تصمیمات خدا مرموزند،اما همواره به نفع ما هستند.

رام کنندگان حیوانات سیرک برای مطیع کردن فیلها از ترفند ساده ای استفاده می کنند. زمانی که حیوان هنوز بچه است، یکی از پاهای او را به تنه درختی می بندند. حیوان جوان هر چه تلاش می کند نمی تواند خود را از بند خلاص کند.

اندک اندک این عقیده که تنه درخت خیلی قوی تر از اوست در فکرش شکل می گیرد. وقتی حیوان بالغ و نیرومند شد، کافی است شخصی نخی را به دور پای فیل ببندد و سر دیگرش را به شاخه ای گره بزند. فیل برای رها کردن خود تلاشی نخواهد کرد.

پای ما نیز، همچون فیلها، اغلب با رشته های ضعیف و شکننده ای بسته شده است، اما از آنجا که از بچگی قدرت تنه درخت را باور کرده ایم، به خود جرات تلاش کردن نمی دهیم، غافل از اینکه برای به دست آوردن آزادی ، یک عمل جسورانه کافیست.

۳۰ قانون مفید جهانی موفقیت

۳۰ قانون مفید جهانی موفقیت

۱- قانون علت و معلول

هر چیز به دلیلی رخ می دهد. برای هر علتی معلولی است و برای هر معلولی، علت یا علت های به خصوصی وجود دارد، چه از آنها اطلاع داشته باشیم چه نداشته باشیم. چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد. در زندگی هر کاری را که بخواهیم می توانیم انجام دهیم به شرط آن که تصمیم بگیریم که دقیقاً چه می خواهیم و سپس عمل کنیم.

۲- قانون ذهن

ما تبدیل به همان چیزی می شویم که درباره آن بیشتر فکر می کنیم. پس همیشه درباره چیزهایی فکر کنیم که واقعاً طالب آن هستیم.

۳- قانون عینیت یافتن ذهنیات

دنیای پیرامون ما تجلی فیزیکی دنیای درون ماست. کار اصلی ما در زندگی این است که زندگی مورد علاقه خود را در درون خود خلق کنیم. زندگی ایده آل خود را با تمام جزییات آن مجسم کنیم و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون ما تحقق پیدا کند حفظ کنیم.

۴- قانون رابطه مستقیم

زندگی بیرونی ما بازتاب زندگی درونی ماست. بین طرز تفکر و احساسات درونی ما، و عملکرد و تجارب بیرونی مان رابطه مستقیم وجود دارد. روابط اجتماعی، وضعیت جسمانی، شرایط مالی و موفقیت های ما بازتاب دنیای درونی ماست.

۵- قانون باور

هر چیزی را که عمیقاً باور داشته باشیم به واقعیت تبدیل می شود. ما آن چه را که می بینیم که قبلاً به عنوان باور انتخاب کرده ایم. پس باید باورهای محدودکننده ای را که مانع موفقیت ما هستند شناسایی کنیم و آنها را از بین ببریم.

۶- قانون ارزش ها

نحوه عملکرد ما همیشه با زیر بنایی ترین ارزش ها و اعتقادات ما هماهنگ است. آنچه که ارزش هایی را که واقعاً به آن اعتقاد داریم بیان می کند ادعاهای ما نیست بلکه گفته ها، اعمال و انتخاب های ما به ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیت است.

۷- قانون انگیزه

30 قانون جهانی موفقیت,افراد موفق,برای رسیدن به اهداف

هر چه می گوییم یا انجام می دهیم از تمایلات درونی، خواسته ها و غرایز ما سرچشمه می گیرد. پس برای رسیدن به موفقیت باید انگیزه ها را مشخص کرد تا با یک برنامه ریزی اصولی به هدف رسید.

۸- قانون انتظار

اگر با اعتماد به نفس، انتظار وقوع چیزی را در جهان پیرامونمان داشته باشیم آن چیز به وقوع می پیوندد. ما همیشه هماهنگ با انتظارات مان عمل می کنیم و این انتظارات بر رفتار و چگونگی برخورد اطرافیانمان تأثیر می گذارد.

۹- قانون تمرکز

هر چیزی را که روی آن تمرکز کرده و به آن فکر کنیم در زندگی واقعی، شکل گرفته و گسترش پیدا می کند. بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنیم که واقعاً طالب آن هستیم.

۱۰- قانون عادت

حداقل ۹۵ درصد از کارهایی که انجام می دهیم از روی عادت است. پس می توانیم عادت هایی را که موفقیت مان را تضمین می کنند در خود پرورش دهیم؛ و تا هنگامی که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتیک و غیر ارادی انجام نشود، تمرین و تکرار آگاهانه و مداوم آن را ادامه دهیم.

۱۱- قانون انتخاب

رسیدن به اهداف,رسیدن به موفقیت,سی قانون جهانی موفقیت

زندگی ما نتیجه انتخاب های ما تا این لحظه است. چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستیم، کنترل کامل زندگی و تمامی آن چه برایمان اتفاق می افتد در دست خودمان است.

۱۲- قانون تفکر مثبت

برای رسیدن به موفقیت و شادی، تفکر مثبت امری ضروری است. شیوه تفکر ما نشان دهنده ارزش ها، اعتقادات و انتظارات ماست.

۱۳- قانون تغییر

تغییر، غیر قابل اجتناب است و ما باید استاد تغییر باشیم نه قربانی آن.

۱۴- قانون کنترل

سلامتی، شادی و عملکرد درست از طریق کنترل کامل افکار، اعمال و شرایط پیرامونمان به وجود می آید.

۱۵- قانون مسوولیت

هر چه و هر کجا که هستیم به خاطر آن است که خودمان این طور خواسته ایم. مسوولیت کامل آنچه که هستیم، آنچه که به دست آورده ایم و آنچه که خواهیم شد بر عهده خود ماست.

۱۶- قانون پاداش

عالم در نظم کامل به سر می برد و ما پاداش کامل اعمالمان را می گیریم. همیشه از همان دست که می دهیم از همان دست می گیریم. اگر از عالم بیشتر دریافت می کنیم به این دلیل است که بیشتر می بخشیم.

۱۷- قانون خدمت

پاداش هایی را که در زندگی می گیریم با میزان خدمت ما به دیگران رابطه مستقیم دارد. هر چه بیشتر برای بهبود زندگی و سعادت دیگران کار کنیم و توانایی های خود را افزایش دهیم، در عرصه های مختلف زندگی خود بیشتر پیشرفت می کنیم.

۱۸- قانون تأثیر تلاش

همه امیدها، رویاها، هدف ها و آرمان های ما در گرو سخت کوشی است. هر چه بیشتر تلاش کنیم؛ موفقیت بیشتری کسب خواهیم کرد.

۱۹- قانون آمادگی

قانون استقامت,قانون انعطاف پذیری,قانون تصمیم

در هر حوزه ای موفق ترین افراد، آنهایی هستند که وقت بیشتری را صرف کسب آمادگی برای انجام کارها می کنند. عملکرد خوب نتیجه آمادگی کامل است.

۲۰- قانون حد توانایی

شاید برای انجام همه کارها وقت کافی وجود نداشته باشد ولی همیشه برای انجام مهم ترین کارها وقت کافی هست. هر چه بیشتر کار کنیم کارایی بیشتری پیدا می کنیم. اما باید اموری را بر عهده بگیریم که در حد توانمان باشد.

۲۱- قانون تصمیم

مصمم بودن از ویژگی های اساسی افراد موفق است. در زندگی هر جهشی در جهت پیشرفت هنگامی حاصل می شود که در موردی تصمیم روشنی گرفته باشیم.

۲۲- قانون خلاقیت

ذهن ما می تواند به هر چیزی که باور داشته باشد دست یابد. هر نوع پیشرفتی در زندگی با یک ایده آغاز می شود و چون توانایی ما در خلق ایده های جدید نامحدود است آینده نیز محدودیتی نخواهد داشت.

۲۳- قانون استقامت

معیار ایمان به خود، توانایی استقامت در برابر سختی ها، شکست ها و ناامیدی ها ست. استقامت ویژگی اساسی موفقیت است. اگر به اندازه کافی استقامت کنیم، طبیعتاً سرانجام موفق خواهیم شد.

۲۴- قانون صداقت

خوشبختی زمانی سراغ ما می آید که تصمیم بگیریم هماهنگ با والاترین ارزش ها و عمیق ترین اعتقادات خود زندگی کنیم. همواره باید با آن بهترین بهترین ها که در درون مان وجود دارد صادق باشیم.

۲۵- قانون انعطاف پذیری

در تعیین اهداف خود قاطعیت داشته باشیم، اما در مورد روش دست یابی به آنها انعطاف پذیر باشیم. در عصر تحولات سریع و رقابت شدید، اتعطاف پذیری.

۲۶- قانون خوشبختی

کیفیت زندگی ما را احساس مان در هر لحظه تعیین می کند و احساس ما را تفسیر خودمان از وقایع پیرامونمان مشخص می سازد، نه خود وقایع. هرگز برای این که تجربه خوشی از دوران کودکی داشته باشیم دیر نیست. کافی است گذشته را مرور کنیم و روشی را که برای تفسیر تجربیات خود داشته ایم تغییر دهیم.

۲۷- قانون تعجیل

ما همواره دوست داریم که هر چه زودتر به آرزوهایمان برسیم، به همبن دلیل است که در تمام عرصه های زندگی بی قراریم.

۲۸- قانون فرصت

قانون تعجیل,قانون جهانی موفقیت,قانون خلاقیت

بهترین فرصت ها اغلب در معمولی ترین موقعیت های زندگی مان به وجود می آید. پس بزرگترین فرصت ها به احتمال زیاد همیشه در دسترس ماست.

۲۹- قانون خود شکوفایی

ما می توانیم هر چه را که برای رسیدن به اهداف تعیین شده خود به آن نیاز دارید بیاموزیم. آنهایی که می آموزند توانا هستند.

۳۰- قانون بخشندگی

هر چه بیشتر، بدون انتظار پاداش، به دیگران خدمت کنید، خیر و نیکی بیشتری به شما می رسد. آن هم از جاهایی که اصلا انتظار ندارید. شما تنها در صورتی حقیقتا خوشبخت خواهید شد که احساس کنید به دلیل خدمت به دیگران انسان با ارزشی هستید.

‌نکات کلیدی پول

وقتی شخص پولداری را می بینید چه حسی دارید؟
آیا در دل به او حسادت می کنید؟
آیا این را میگویید که معلوم نیست این همه پول را از کجا اورده؟
یا حس حقارت به شما دست میدهد که چرا مانند او نیستید؟
پس بدانید که همه اینها در او تاثیری ندارد ولی در شما بسیار اثرگذار است.
شما با گفتن همه اینها به عالم هستی اعلام میکنید که کمبود دارید و حسرت می ورزید و دنیا همان حسرت و کمبود بیشتری به شما میدهد زیرا شما همان را جذب می کنید که هستید.
این بار که فرد پولداری را ملاقات کردید یا چیزی از آن فرد شنیدید تحسینش کنید و خوشحال باشید از ثروتی که دارد و حتی شکر گزاری کنید به خاطر این همه ثروت وبرکتی که در دنیا وجود دارد و حالا عکس العمل هستی به شما اینست که پول و برکت زیادی به سمتتان
میآید چرا که شما ثروت دنیا را دیدید و فراوانی و برکت را و همان را دریافت خواهید کرد

راز شگفت انگیز ادیسون و مادرش

ادیسون، به خانه برگشت یاد داشتی به مادرش داد، گفت این را معلم داد گفت تنها مادرت بخواند.

مادر، درحالی که اشک در چشمان داشت برای کودکش خواند، فرزند شما یک نابغه است و این مکتب برای او کوچک است، آموزش او را خود بر عهده بگیر سالها گذشت، مادر او از دنیا رفته بود.

روزی، ادیسون که اکنون بزرگترین مخترع قرن بود در کنج خانه خاطراتش را مرور میکرد، ورقی را در میان شکاف دیوار یافت آن را در آورد و خواند.

نوشته بود: «کودک شما کور ذهن است، از فردا او را به مکتب راه نمیدهیم، ادیسون ساعتها گریست و در دفتر خاطراتش نوشت»:

ادیسون، کودک کور ذهنی بود که توسط یک مادر قهرمان به نابغه قرن تبدیل شد.

ایمان و اعتقاد

روزی حاکم نیشابور برای گردش به بیرون از شهر رفته بود که مرد میانسالی را در حال کار بر روی زمین کشاورزی دبد .
حاکم پس از دیدن آن مرد بی مقدمه به کاخ برگشت و دستور داد کشاورز را به کاخ بیاورند .
روستایی بی نوا با ترس و لرز در مقابل تخت حاکم ایستاد.
به دستور حاکم لباس گران بهایی بر او پوشاندند.
حاکم گفت یک قاطر راهوار به همراه افسار و پالان خوب به او بدهید.
حاکم که از تخت پایین آمده بود و آرام قدم میزد به مرد کشاورز گفت میتوانی بر سر کارت برگردی ، ولی همین که دهقان بینوا خواست حرکت کند حاکم کشیده ای محکم پس گردن او نواخت .
همه حیران از آن عطا و حکمت این جفا ، منتظر توضیح حاکم بودند.
حاکم از کشاورز پرسید : مرا می شناسی؟
کشاورز بیچاره گفت : شما تاج سر رعایا و حاکم شهر هستید.
حاکم گفت: آیا بیش از این مرا میشناسی؟ سکوت مرد حاکی از استیصال و درماندگی او بود.
حاکم گفت:بخاطر داری بیست سال قبل که من و تو با هم دوست بودیم در یک شب بارانی که در رحمت خدا باز بود من رو با آسمان کردم و گفتم خدایا به حق این باران و رحمتت مرا حاکم نیشابور کن و تو محکم بر گردن من زدی و گفتی که ای ساده دل! من سالهاست از خدا یک قاطر با پالان برای کار کشاورزیم می خواهم هنوز اجابت نشده آن وقت تو حکومت نیشابور را می خواهی؟
یک باره خاطرات گذشته در ذهن دهقان مرور شد.
حاکم گفت: این قاطر و پالانی که می خواستی ، این کشیده هم تلافی همان کشیده ای که به من زدی.
فقط می خواستم بدانی که برای خدا حکومت نیشابور یا قاطر و پالان فرق ندارد.
فقط ایمان و اعتقاد من و توست که فرق دارد….

از خدا بخواه فقط بخواه و زیاد هم بخواه خدا بی نهایت بخشنده و مهربان است و در بخشیدن بی انتهاست ولی به خواسته ات ایمان داشته باش.

طراحی سایت
طراحی سایتسئواجاره ویلا و فروش ویلا شمالسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلافروش ویلااجاره ویلافروش ویلاویلا شمالویلا زیباکنار